Dsida Jenő versek
Szolgáltatás

A Dsida Jenő versek mindenkit megérintenek

Egy döbbenetesen rövid életút alatt is lehet maradandót alkotni, noha ezzel együtt szomorúsággal telik meg a költészetet szerető ember szíve, amikor tragikus sorsú művészek kerülnek szóba. A Dsida Jenő versek mindössze 3 kötetet alkottak, hiszen a szívbeteg költő felfoghatatlanul fiatalon veszítette el az életét.

E rövidke 3 évtized alatt a betegsége, az ország szétszakadása és a világháború mind-mind erősen nyomot hagyott a lelkében és alkotásaiban egyaránt. Műveiben gyakran felfedezhetőek az elesettekkel szemben tanúsított mély érzelmei, de ugyancsak visszatérő elem a vallásosság, valamint az élet és a halál örök kérdése.

A mélyen szántó, néhol bizony komor témák ellenére, a Dsida Jenő versek lelket gyönyörködtető rímeket és utánozhatatlan ritmusokat tárnak az olvasó elé. Egész életét meghatározta megingathatatlan szeretete a hazája, Magyarország iránt. Óriási szerepet vállalt a kor irodalmi mozgalmaiban, de műveiben is rendre visszatérő elem a hazaszeretet. Egyik leghíresebb műve, a Magyar zsoltár is ennek tanúbizonysága.